Sociaal dienstbetoon

Bij KVG Sociaal Dienstbetoon kan je terecht met jouw vragen over sociale wetgeving en handicap: tegemoetkomingen, kinderbijslag, sociale tarieven, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), hulp bij aanvraag van je parkeerkaart, …

Trajectbegeleiding

Wil je iets doen in je vrije tijd? Sporten? Zingen? Dansen? Een computercursus? Iets met dieren? Een taal leren? Of iets anders? Of weet je eigenlijk niet goed wat je wilt? Wij kunnen mee helpen zoeken!

Vraagwijzer

Vraagwijzer  is een infoloket van KVG vzw met als doel personen met (een vermoeden van) een handicap wegwijs te maken in het zorglandschap. Ze richten zich op mensen die op zoek zijn naar ondersteuning maar nog geen zicht hebben op welke mogelijkheden er allemaal zijn. Daarnaast helpen ze ook bij de administratieve procedures die doorlopen moeten worden om ondersteuning aan te vragen

Dienstverlening KVG-groep

Heb je vragen waarvoor je niet terecht kan bij ons regionaal secretariaat? Misschien wel bij ons nationaal secretariaat!
Heb je hulp nodig bij de besteding van je persoonsvolgend budget (PVB) of wil je een PVB aanvragen? Vrijwilligers verzekeren? Onrecht aankaarten? Samen op stap gaan met iemand of een andere hobby zoeken? Snoezelen? Of nog iets anders?