Bij KVG Sociaal Dienstbetoon kan je terecht met jouw vragen over sociale wetgeving en handicap: tegemoetkomingen, kinderbijslag, sociale tarieven, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), hulp bij aanvraag van je parkeerkaart, …

Bovendien kunnen we je dossier voor de Arbeidsrechtbank verdedigen wanneer je in beroep gaat tegen een beslissing van het VAPH of de FOD Sociale Zekerheid.

Hoe contact opnemen?

Telefonisch: 03 235 85 57, druk 1
Maandag – Donderdag: 09u00-12u30
Vrijdags gesloten

U kunt uw vraag eveneens op mail zetten naar geserbu.antwerpen@kvg.be

 

Aangepaste dienstverlening:
Het is enkel mogelijk om langs te komen op het secretariaat op afspraak (ma-do). 
Je kan een afspraak maken via mail of telefonisch.

 

Sluitingsdagen 2022

  • maandag 17 april
  • maandag 1 mei
  • donderdag 26 mei
  • maandag 6 juni
  • donderdag 21 juli
  • maandag 15 augustus
  • dinsdag 1 november
  • vrijdag 11 november

Medewerkers: Martine Verschooten, Sonja Doms & Lutgard Roelandt