Lid zijn van KVG levert je heel wat voordelen op:

 • zes keer per jaar het ledenblad Handiscoop
 • KVG-publicaties aan verminderde prijs
 • deelnemen aan lokale en bovenlokale KVG-activiteiten
 • korting bij KVG-infosessies
 • korting bij KVG-vakanties
 • korting bij het ontlenen van de KVG-snoezelkoffers
 • verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tijdens KVG-activiteiten
 • gratis informatie en advies
 • korting als je een dossier opent bij onze Sociale Dienst
 • korting bij de pechverhelpingsdienst VAB
 • KVG-Vorming is erkend als meldpunt discriminatie.
 • Je geeft personen met een handicap een stem bij beleidsmakers en in de publieke opinie.

Door je aan te sluiten bij de grootste organisatie voor personen met een handicap in Vlaanderen werk je actief mee aan de belangenverdediging van onze doelgroep.
Lidmaatschap bij KVG kost 24 euro voor een individueel lid of 36 euro voor een gezinslidmaatschap per jaar. Lees meer over lidmaatschap op de website van KVG of stuur ons een mailtje voor meer informatie.