Antwerp G fans

  • Doelgroep: jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/ of motorische handicap of een autismespectrumstoornis
  • Locatie: RAFC, Oude Bosuilbaan 54a, 2100 Deurne
  • Prijs: €5 (inkom)
  • Contact/inschrijven: antwerpgfans@gmail.com